КОЛХИДА - СЛИВЕН АД
За нас | Дейности | Производствени процеси | Сертификати | Контакти

ИНФОРМАЦИЯ


КОЛХИДА-СЛИВЕН АД информира своите клиенти ,доставчици, партньори,служители и всички заинтересовани лица ,че е бенефициент по сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-0827-C01 по проект „ Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ към процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020г
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
Обща стойност на проекта: 150000,00 лв, от които 127500,00 лв европейско финансиране и 27500,00 лв национално съфинансиране
Начална дата на проекта: 10.02.2021г.
Крайна дата на проекта: 10.05.2021г.
Постигнати резултати: Осигурени средства за покриване на текущи разходи за суровини, материали,горива , услуги и други ,осигуряване на ликвидност в периода на пандемия.

11.02.2021г
Гр. Сливен
Към документа
  Карта на сайта English   Руски