КОЛХИДА - СЛИВЕН АД
Дейности | Производствени процеси | Продукция | Сертификати | Контакти

За компанията

КОЛХИДА - СЛИВЕН АД е акционерно дружество със 100% частни капитали, което оперира в сферата на първичната преработка на непрана вълна. Дружеството осъществява своята дейност, съгласно утвърдените в Европейската общност най-добри производствени практики. Технологични процеси на производство се реализират с грижа към околната среда и минимизиране на емисии на замърсители.


КОЛХИДА - СЛИВЕН АД разполага със съвременни производствени мощности за пране, влачене и ресане на вълна. Производствения капацитет на дружеството е преработка на 7500 тона непрана вълна, в рамките на една календарна година.


КОЛХИДА - СЛИВЕН АД произвежда продукти, които се характеризират с отлично качество и са добре познати на вътрешните и международните пазари. Професионализмът на ръководителите на дружеството и упражнявания от тях ежедневен контрол върху производствените процеси, гарантират високото качество на произвежданата продукция. Фирмата разполага със собствена лаборатория за физически анализ на произвежданата продукция.


Продуктите на КОЛХИДА - СЛИВЕН АД са сертифицирани по стандарта "ЕКО - ТЕХ 100".


Карта на сайта English   Руски

Начална страница